ახალი წიგნი

20 იან, 2010

საქართველოს კანონმდებლობის თარგმნა აფხაზურ ენაზე კონსტიტუციით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალდებულებას წარმოადგენს.

ქართულიდან აფხაზურ ენაზე ქვეყნის ძირითადი კანონის წინამდებარე თარგმანი არის მეორე ცდა. პირველი თარგმანი განხორციელდა 1999 წელს – აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსის დამკვიდრების პროგრამის ფარგლებში.

მოცემული გამოცემა შესრულებულია ქვეყნის კონსტიტუციაში, აფხაზურ ენასა და დამწერლობაში შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების გათვალისწინებით, თარგმანი განხორციელდა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის ინსტიტუტში. 

გამოცემა წარმოადგენს აფხაზეთში სამართლებრივი დახმარების პროექტის ერთ-ერთ ნაწილს და განკუთვნილია ფართო საზოგადოებისათვის.

ორივე გამოცემა განხორციელდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” დაფინანსებით. 

საქართველოს კონსტიტუცია აფხაზურ ენაზე