ახალი წიგნი...

25 იან, 2010

ჩამოტვირთეთ

 

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” კანონის უზენაესობისა და საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის  შიდა პროექტის – “შპს. საქართველოს რკინიგზა – ანალიტიკური ანგარიშის მომზადება” – ფარგლებში. პროექტი ხორციელდებოდა 2007 წლის ოქტომბრიდან 2008 წლის იანვრის  ჩათვლით. ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებისათვის საქართველოს რკინიგზის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული სარკინიგზო პოლიტიკის გაანალიზებასა და შეფასებას. 

ანგარიშზე მუშაობდნენ:

 ირინა ლაშხი

 – ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

 თამარ პატარაია

 – მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების
   კავკასიური ინსტიტუტი

 გიორგი გაბრიელაშვილი  

 – სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი

 არჩილ იმნაიშვილი

 – საქართველოს ეროვნული ბანკი