"ბრიუსელის კონფერენციის გადაწყვეტილებათა ფარგლებში დონორთა ფინანსური დახმარების ასახვა საქართველოს 2008 და 2009 წლების სახლმწიფო ბიუჯეტებში"

27 იან, 2010

 

ანგარიშში მოცემულია ანალიზი, თუ რამდენად ჯეროვნად და გამჭვირვალედ არის ასახული 2008 და 2009 წლების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ, ბრიუსელის დონორთა კონფერენციის შედეგად საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხები; რამდენად ადეკვატურად არის გათვალისწინებული სახელმწიფო ბიუჯეტში ის მიზნები, რომელთა მისაღწევადაც დონორმა სახელმწიფოებმა და დონორმა ორგანიზაციებმა მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოს დახმარებოდნენ. 

კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა 30 აპრილს.

 

ჩამოტვირთეთ…

 

 

ირინა ლაშხი
ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის კოორდინატორი