ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს ჩაუტარდა სწავლება ორგანიზაციული განვითარების საკითხებში.

22 იან, 2010

ფონდ ,,ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით, 2008 წლის  9მაისს, სოციალური კვლევისა და პოლიტიკის ანალიზის საერთაშორისო ცენტრმა (ICSPRA) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელსა და მასში შემავალი 13 წევრი ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს ჩაუტარა სწავლება ორგანიზაციული განვითარების საკითხებში.

ტრეინინგის პროგრამაში იყო: ორგანიზაციული მენეჯმენტის ფუნდამენტური პრინციპები, მუშაობის ეფექტურობა და პროდუქტიულობა, თანამშრომელთა მოტივაცია, გუნდური მუშაობის პრინციპები, კონფლიქტის მოგვარების გზები, მენეჯმენტის ფუნქციები, მენეჯერისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები და ა.შ.

ტრეინინგის პროგრამა (ჩამოტვირთეთ)

 

თეა ახობაძე
ფონდის ”ღია საზოგადოება- საქრთველო”
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის ოფიცერი