შპს ”ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი”