წიგნის მაღაზიის ქსელი Book City,,,კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება'