1944 წელს სამხრეთ საქართველოდან გასახლებულთა ეთნიკური ვინაობის საკითხისთვის

4 აგვ, 2006

ლავრენტი ჯანიაშვილი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველოს” ინტეგრაციისა და სამოქალაქო განათლების პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის – “გზა ინტეგრაციისაკენ” – ფარგლებში.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.