2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ

27 მაი, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

საჯარო პოლიტიკის მიმოხილვის დოკუმენტი N1
EPRC