აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციები

3 აგვ, 2005

წიგნი I
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო”მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.