არასათანადო მოპყრობა აღმოსავლეთ საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში

21 მაი, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია საქართველოს სახალხო დამცველისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.
პროექტი დაფინანსებულია ღია საზოგადოების ფარგლების მიერ.