აზროვნების ეკონომიკური წესი

3 აგვ, 2004

პოლ ჰეინე
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.