ენერგორესურსების ტრანზიტისას მიღებული შემოსავლების გამჭვირვალობა საქართველოში

23 დეკ, 2010
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.