ევროპისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ეკონომიკური შედეგების საერთაშორისო გამოცდილება

20 დეკ, 2018

ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით ანგარიში მოამზადა და გამოსცა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა პროექტის „ასოცირების სამოქმედო გეგმის ეფექტინობის შეფასება ექსპორტის და ვერსიფიცირების მიმართულებით“ ფარგლებში. 2018

 

საქართველო დღეს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში იმყოფება. ქვეყანას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველ (DCFTA) ხელშეკრულებაზე აქვს ხელი მოწერილი, რაც მას რიგ პასუხისმგებლობებს და ვალდებულებებს აკისრებს. მნიშვნელოვანია იმ ეკონომიკური შესაძლელობების გაანალიზება, რასაც ხელშეკრულება და ზოგადად, ასოცირების პროცესი ანიჭებს საქართველოს.

წარმოდგენილი დოკუმენტის მიზანია: 1. სანდო და ობიექტური ანალიზის მიწოდება პოლიტიკის შემმუშავებლებისთვის იმ დადებითი ზეგავლენის შესახებ, რასაც ევროკავშირში გაწევრიანება ახდენს ეკონომიკური ინდიკატორების ფართო სპექტრზე. 2 ევროკავშირში გაწევრიანების ეკონომიკური სარგებლის პროგნოზირება საქართველოსთვის.

 

ევროპისა და ევროატლანტიკური… by on Scribd