გამოყენებითი ეკონომიკა

3 აგვ, 2004

სავარჯიშოთა კრებული მასწავლებლისათვის
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში.