გენდერი - სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი

3 აგვ, 2006

თამარ კიკნაძე; ნათელა დონაძე
წიგნი მომზადდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ხელშეწყობით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.