ინვესტიცია ჯანმრთელ მომავალში

4 აგვ, 2006

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის სამოქმედო გეგმა მკურნალობისა და რისკის მინიმიზაციის სფეროში 2007-2009 წლებისთვის
ჯ.რადიმეცკი, დ.ოთიაშვილი, ვ.ცერცვაძე
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.