კარგი სამეცნიერო პრაქტიკის უზრუნველყოფა

16 დეკ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია ქართულ ენაზე მომზადდა ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველოს  დაფინანსებული პროექტის პლაგიატი საქართველოს აკადემიურ სივრცეში: პრევენცია და ბრძოლა ფარგლებში.

პუბლიკაციაში შესულია გერმანიის აკადემიური საზოგადოების მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციები, რომელთა მიზანია ქვეყანაში აკადემიური პატიოსნების უზრუნველყოფა.