მედიის მარეგულირებელი ორგანოების შესაძლებლობათა სისტემური განვითარება საქართველოში: საჭიროებათა იერარქია

15 დეკ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ” ფარგლებში.

პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.

ავტორი: მაია მიქაშავიძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი