მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის დადგენილი სახელმწიფო შეღავათები და დახმარებები

3 აგვ, 2005

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ახალგაზრდული კავშირი
დაიბეჭდა ფონდის”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით

 

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.