მოთხოვნის/საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

25 ნოე, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

საქართველოს სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმი.
პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.