ომის შემდეგ დაპირებული ფინანსური დახმარების კრედიტის კომპონენტის შეფასება, ივლისი 2009

25 ივლ, 2009
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში