პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა

18 თებ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის. საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი ანტონ ქელბაქიანი; ნატალია ცაგარელი
სექტემბერი – ნოემბერი 2014 წელი