პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევა

29 ივნ, 2011
იხილეთ სრული ვერსია

ეს კვლევა პოლიტუკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობასთან და მათ ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს მიმოიხილავს. იგი ოთხი თავისგან შედგება. ესენია: 1. პოლიტიკურ პარტიათა ყოველწლიური სახელმწიფო დაფინანსება; 2. საარჩევნო კომპანიების დაფინანსება: 3. 2010 წლის ადგილობრივი თვათმმართველობის არჩევნების დროს ამომრჩეველთა სიების გადასამოწმებლად პარტიებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოპილი დაფინანსება; 4. რეკომენდაციები პარტიათა დაფინანსების კუთხით არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად.