ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა საქართველოში

3 აგვ, 2005

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი და XX საუკუნის დასაწყისი
ლელა ხომერიკი, მანანა ჯავახიშვილი.
გამოიცა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ქართულ და რუსულ ენებზე