ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება

7 ივნ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი  – კვლევის ავტორი: ლელა გვიშიანი. კვლევის ხელმძღვანელი: ლინა ღვინიანიძე
კვლევა მომზადდა „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის” (EMC) და ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველოს” (OSGF) მიერ. პროექტის კოორდინატორი: ნინო კიკნაძე. რედაქტორი: ლაშა ქავთარაძე. დაკაბადონება: ალექსი კახნიაშვილიბეჭდვა: შპს „პროლოგი”