საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ოთხწლიანი გზა (2007-2010)- სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა

20 თებ, 2012
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის შიდა პროექტის – ”საქართველოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების 2007-2010 წწ შესრულების შეფასება – სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა” – ფარგლებში
ISBN: 978-9941-0-3965-2