საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში

3 აგვ, 2006
იხილეთ სრული ვერსია

მომზადებულია ფონდ “ღია საზოგადოება-საქართველოს” კანონის უზენაესობისა და საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის (RLPA) შიდა პროექტის ფარგლებში.
სარედაქციო კოლეგია: დავით ლოსაბერიძე; დავით მელუა; დავით ნარმანია.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.