საქართველოში წამების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით ბოლო ათწლეულის მანძილზე არსებული გამოწვევები

18 ივნ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები
პოლიტიკის დოკუმენტი
ავტორი: ცირა ჭანტურია, “ციხის საერთაშორისო რეფორმა”