შეწყალების უფლებამოსილება ქართული მოდელი და საერთაშორისო გამოცდილება

23 მარ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

კვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა
ავტორები: თამარ ავალიანი, გიორგი ჩიტიძე
რედაქტორი: ალეკო ცქიტიშვილი
თარგმანი: ნინო ტლაშაძე