უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება

14 მაი, 2014
იხილეთ სრული ვერსია

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
IV – ხარისხის უზრუნველყოფა
ექსპერტი – ირინე დარჩია
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს’ მხარდაჭერით.