გზამკვლევი პოლიტიკური პატიმრების შესახებ საქართველოში

21 დეკ, 2012

ტელევიზია/რადიო

იმედი-ქრონიკა, 14.00, ავტორი: ნინო ჭანტურაია, 20 დეკემბერი

 

 

პრესა და ინტერნეტმედია