ევროინტეგრაცია

პროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებები 2023 წელს:

  • ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამა პარტნიორ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ერთად გააგრძელებს ევროკავშირის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს და რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში ჩართულობას.
  • მხარს დავუჭერთ ინიციატივებს, რომელიც ემსახურება კანდიდატის სტატუს მისანიჭებლად გასატარებელი რეფორმების  შესრულების მონიტორინგს; მაღალი ხარისხის კვლევების წარმოებას და ამ კვლევებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შესრულების ადვოკატირებას, რომელიც შემუშავდება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.
  • ამასთან ერთად, პროგრამა დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრების პროცესში საზოგადოების ჩართულობას და პროცესისადმი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მობილიზებას.

 

სხვა პროგრამები:

 

სოციალური სამართლიანობა

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

ევროინტეგრაცია

კონტაქტი

ევროინტეგრაციის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი