თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უმაღლესი განათლების რეფორმაზე იმსჯელეს

11 აპრ, 2014

2014 წლის 2 აპრილს, 14:00 საათზე, თელავში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უმაღლესი განათლების რეფორმის შესახებ დისკუსია გაიმართა, რომელიშიც ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს” და უმაღლესი განათლების რეფორმის პლატფორმის წარმომადგენლები და აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები მონაწილეობდნენ.

შეხვედრაზე წარადგინეს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების შედეგები, რომლის შემდეგაც გაიმართა მსჯელობა.

რეგიონში დაგეგმილი დისკუსიის მიზანი იყო აკადემიური საზოგადოების, სტუდენტების, სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართვა უმაღლესი განათლების სარეფორმო პროცესებში.

2013 წელს ფონდ “ღია საზოგადოება- საქართველო”-ს ფინანსური მხარდაჭერით განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა (EPPM) განახორციელა პროექტი „უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში – რეფორმის განხორციელების მხარდამჭერი პლატფორმის ჩამოყალიბება”.

პროექტის პარტნიორები იყვნენ: TEMPUS-ის ეროვნული ოფისი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი(CSS), საერთაშორისო განათლების ცენტრი(CIE) და ღია საზოგადოების ფონდების აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა(AFP).

უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზის საფუძველზე მომზადდა დოკუმენტების სამუშაო ვერსიები შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებების მიხედვით: 

  • უნივერსიტეტების ავტონომია და აკადემიური თავისუფლება
  • უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა
  • სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია
  • უმაღლესი განათლება და დასაქმება
  • ხარისხის უზრუნველყოფა.

პროექტის მიზანი ქვეყნის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების იდენტიფიცირება და სექტორის გარდაქმნის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება იყო.