კოალიციის ”გამჭვირვალე საერთაშორისო დახმარება საქართველოსთვის” პრეზენტაცია

17 დეკ, 2008

კოალიციის `გამჭვირვალე საერთაშორისო დახმარება საქართველოსთვის  მიზანია, საქართველოსთვის დონორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომი კრიზისის დასაძლევად  გამოყოფილი ფინანსური დახმარების გამჭვირვალობის ხელშეწყობა, მთავრობის ანგარიშვალდებულების ამაღლება და სამოქალაქო საზოგადოების თანამონაწილეობის უზრუნველყოფა ფინანსური დახმარების განკარგვის პროცესში.

დღის წესრიგი და კოალიციის მემორანდუმი იხ. დანართის სახით

 (ჩამოტვირთეთ ინგლისურ ენაზე)

ირინა ლაშხი
კანონის უზენაესობისა და საჯარო ადმინისტრირების პროგრამა (ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიმართულება)