ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და სლოვაკეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგს იწყებენ

25 ივნ, 2012

ტელევიზია/რადიო

I არხი – მოამბე 16:00, 22.06.12

მაესტრო – ახალი ამბები 15:00, 22.06.12

მეცხრე ახრი – ახალი 3, 22.06.12

 

პრესა და ინტერნეტმედია

საქართველოში წინასაარჩევნო მონიტორინგს სლოვაკური ორგანიზაცია ჩაატარებს, medianews.ge, 22 ივნისი, 2012;

სლოვაკური არასამთავრობო ორგანიზაცია და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგს იწყებენ, interpressnews.ge, 22 ივნისი, 2012.