სივრცული ინსტალაცია ირაკლი შარაშიძის ფოტოპროექტში

15 დეკ, 2010

სივრცული ინსტალაცია, კოლუმბიაში გადაღებული ფოტოების გამოყენებით

ღია გალერეა წარმოგიდგენთ ირაკლი შარაშიძის პერსონალურ ფოტო გამოფენას “ინტერიერი-ექსტერიერი”.  ფოტოპროექტი კოლუმბიაში, ბოგოტაში მოგზაურობისას შეიქმნა. ნამუშევრებზე არქიტექტურული მინიმალიზმია აღბეჭდილი და ფერთა განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა.

გამოფენა მთლიანად ინტერიერისა და ექსტერიერის დეტალებზეა აგებული, გამოირჩევა ორიგინალობით, განსაკუთრებით ფოტოების ექსპოზიციის მხრივ.

”The long path from material through function to creative work has only one goal: to create order out of the desperate confusion of our time. We must have order, allocating to each thing it’s proper place and giving to each thing is due according to it’s nature.

And just as we acquaint ourselves with materials, just as we must understand functions, so we must become familiar with the psychological and spiritual factors of our day. No cultural activity is possible otherwise;

for we are dependent on the spirit of our time.”

Ludwig Mies van der Rohe