ქართული ენის სწავლების პროექტი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის

19 მარ, 2013

ტელევიზია/რადიო 

იმედი-ქრონიკა 17.00. ავტორი: ნინო ჭანტურაია, 7 მარტი, 2013.

 

 

პრესა და ინტერნეტმედია