გზამკვლევი უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსული მოქალაქეებისთვის

13 მაი, 2022
იხილეთ სრული ვერსია

ПУТІВНИК для громадян України, які приїхали до Грузії

ბროშურა აერთიანებს ყველა სერვისს, რასაც საქართველო უკრაინის მოქალაქეებს სთავაზობს.