კოტეჯური ტიპის დასახლებები ახალი დევნილებისთვის საქართველოში: ანგარიშვალდებულება დახმარებისა და მშენებლობის პროცესში

29 აპრ, 2010
იხილეთ სრული ვერსია

დაბეჭდილია ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით
2010 წელი