მართლმსაჯულების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები

3 აგვ, 2017
იხილეთ სრული ვერსია

ავტორები: ქეთევან ჩომახაშვილი; სალომე ოსეფაშვილი.