დიღმის ჭალების გადასარჩენად!

26 მარ, 2021

ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი ანანო ცინცაბაძე ფონდის როლის შესახებ აღნიშნავს:

„ღია საზოგადოების ფონდი მხარს უჭერს დიღმის ჭალების გასუფთავებას და საჯარო სივრცედ ქცევას. ამ ადგილას წარმოდგენილია ძლიერი სამეზობლო თემი და მათა აქვს დიდი სურვილი, უნარი და ძალა, რომ იბრძოლოან ამ საჯარო სივრცის გადასარჩენად. ამიტომ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას ფართოდ გავაგებინოთ ამ საჯარო სივრცის მნიშვნელობა და ამავე დროს, სახლემწიფოს, კონკრეტულად მუნიციპალიტეტს მოვუწოდოთ, რომ ეს სივრცე უნდა გადარჩეს, უნდა შენარჩუნდეს და დაუბრუნდეს საზოგადოებას”

ნახეთ კვლევა დიღმის ჭალების მდგომარეობის შესახებ