ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების სოციალური გარიყულობა - ძირითადი მიგნებები

12 აპრ, 2023

სიღარიბე და სოციალური და რეგიონული უთანასწორობა ჩვენი ქვეყნის საერთო პრობლემაა. თუმცა, არსებული კვლევების მიხედვით, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო მძიმეა. ეთნიკური უმცირესობების სოციალურ გარიყულობას მრავალშრიანი ახსნა აქვს და ცხადია, რომ ის ქვეყანაში არსებულ საერთო სოციალურ და ეკონომიკურ უსამართლობებს უკავშირდება.

სპეციფიკურ გამოწვევებსა და ფაქტორებს ეხმაურება კვლევა და პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტისა“  და „სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ მიერ, „ღია საზოგადოების ფონდის“ მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში მომზადდა.

 

მედია ამ თემაზე: