კონფერენცია “საარჩევნო ადმინისტრაცია: წინადადებები რეფორმისათვის”

11 მარ, 2021

დღეს EECMD-ს ექსპერტთა ჯგუფმა საარჩევნო ადმინისტრირების “რეფორმის ხედვის” დოკუმენტი წარმოადგინა, რომლის ირგვლივ გაიმართა დისკუსია პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებთან ერთად.

იხილეთ დოკუმენტი – კრიზისის გადალახვიდან – XXI საუკუნის საარჩევნო ადმინისტრაციისკენ