18_თვიანი ეკონომიკური პროგრამის მიმდინარეობა საქართველოში, IMF Stand By მექანიზმის ფარგლებში

18 იან, 2010
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში