2012 წლის მიმოხილვა საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა

22 მაი, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
მარტი 2013