აჭარისწყლის ხეობის მატერიალური კულტურის ძეგლები

2 აგვ, 2000

შოთა მამულაძე
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.