ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლო წამების წინააღმდეგ

3 აგვ, 2005

პრეცენდენტული საქმეები დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.