ადამიანის უფლებები და პალიატიური მზრუნველობა-უფასო იურიდიული დახმარება პაციენტებს

11 აპრ, 2013