ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისების მიწოდების სტანდარტები

20 აპრ, 2010
იხილეთ სრული ვერსია

სამაგიდო კვლევები და რეკომენდაციები
გამოიცა ფონდ ”ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით.