ადგილობრივი თვითმმართველობა

4 აგვ, 2001

№1

პუბლიკაცია დაიბეჭდა ფონდის”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.